معنی نابود شده

نابود شده
معادل ابجد

نابود شده در معادل ابجد

نابود شده
  • 372
حل جدول

نابود شده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نابود شده در لغت نامه دهخدا

  • نابود شده. [ش ُ دَ / دِ] (ن مف مرکب) معدوم. از بین رفته. تباه شده. نابود. رجوع به نابود و نابوده شود. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

نابود شده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید