معنی ناامید کردن

ناامید کردن
معادل ابجد

ناامید کردن در معادل ابجد

ناامید کردن
 • 380
حل جدول

ناامید کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناامید کردن در لغت نامه دهخدا

 • ناامید کردن. [اُ ک َ دَ] (مص مرکب) نومیدکردن. محروم کردن. بی نصیب گذاشتن. ئیآس. مُیاءَسَه. ابلاس. اِخابَه. تخییب. حرمان. تأییس:
  ز بوی زنان موی گردد سپید
  سپیدی کند از جهان ناامید.
  فردوسی.
  بضاعت نیاوردم الا امید
  خدایا ز عفوم مکن ناامید.
  سعدی (بوستان).
  ناامیدم مکن از سابقه ٔ روزازل
  تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت.
  حافظ. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناامید کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناامید کردن در فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

ناامید کردن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید