معنی ناامید شدن

ناامید شدن
معادل ابجد

ناامید شدن در معادل ابجد

ناامید شدن
 • 460
حل جدول

ناامید شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناامید شدن در لغت نامه دهخدا

 • ناامید شدن. [اُ ش ُ دَ] (مص مرکب) دست شستن. سرخوردن. امید بریدن. قنوط. خیبت. اِتئاس. نومید شدن. یأس. استیآس. اَیس. اِبلاس. مأیوس شدن:
  تنش تیره و روی و مویش سپید
  چو دیدش دل سام شد ناامید.
  فردوسی.
  بیامد بنزدیک پیل سپید
  شهنشاه چین شد ز جان ناامید.
  فردوسی.
  چنین پاسخش داد دیو سپید
  که از روزگاران مشو ناامید.
  فردوسی.
  موی سپید چیست ندانی نشان مرگ
  زیرا که هر که دید ز خود ناامید شد.
  جمال الدین اصفهانی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناامید شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ایتالیایی

ناامید شدن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید