معنی ناامید

ناامید
معادل ابجد

ناامید در معادل ابجد

ناامید
 • 106
حل جدول

ناامید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناامید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آیس‌محروم، دلزده، دلسرد، مایوس، محروم، نومید، وازده،
  (متضاد) امیدوار متوقع منتظر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناامید در فرهنگ معین

 • آن که امید ندارد، درمانده، بیچاره. [خوانش: (اُ) [په.] (ص.)]
لغت نامه دهخدا

ناامید در لغت نامه دهخدا

 • ناامید. [اُ] (ص مرکب) آن که امید ندارد. کسی که رجا ندارد. مأیوس. (حاشیه ٔ برهان چ معین). ناامیدوار. خائب. مأیوس. نومید. آیس. قانط. نُمید. یَؤس. مأیوس:
  وگر بازگرداندم ناامید
  نباشد مرا روز با او سپید.
  فردوسی.
  تنش لرز لرزان بکردار بید
  دل از جان شیرین شده ناامید.
  فردوسی.
  به ایرانیان برنتابید شید
  دل پهلوانان شده ناامید.
  فردوسی.
  کودکان ناامید گشتند و صیدی راقید نتوانستند کرد. (سندبادنامه ص 335).
  سیاه مرا هم تو گردان سپید
  مگردانم از درگهت ناامید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناامید در فرهنگ عمید

 • کسی که امید به نتیجۀ کاری یا حصول چیزی ندارد، درمانده، مٲیوس، بیچاره،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناامید در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناامید در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناامید در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

ناامید در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ناامید در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید