معنی میگرن

میگرن
معادل ابجد

میگرن در معادل ابجد

میگرن
  • 320
حل جدول

میگرن در حل جدول

فرهنگ معین

میگرن در فرهنگ معین

  • (رِ) [فر. ] (اِ. ) سردردی که با تهوع، استفراغ و اختلال های عصبی همراه است. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

میگرن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

میگرن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی رفتسر سر گیجه (اسم) صداع شقی.
فارسی به ایتالیایی

میگرن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید