معنی میکرون

میکرون
معادل ابجد

میکرون در معادل ابجد

میکرون
  • 326
حل جدول

میکرون در حل جدول

  • یک هزارم میلیمتر
فرهنگ معین

میکرون در فرهنگ معین

  • (رُ) [فر.] (اِ.) واحد طول برابر یک میلیونم متر.
لغت نامه دهخدا

میکرون در لغت نامه دهخدا

  • میکرون. [رُ] (فرانسوی، اِ) واحد اندازه گیری قطر سلولها و میکربها و دیگر ذرات ذره بینی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میکرون در فرهنگ عمید

  • واحد اندازه‌گیری طول اشیای کوچک، برابر با یک‌هزارم ‌میلی‌متر،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

میکرون در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

میکرون در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید