معنی میکروفون

میکروفون
معادل ابجد

میکروفون در معادل ابجد

میکروفون
  • 412
حل جدول

میکروفون در حل جدول

فرهنگ معین

میکروفون در فرهنگ معین

  • (رُ فُ) [فر. ] (اِ. ) = میکرفن: بلندگو، ابزاری که ارتعاشات صوتی را به امواج الکتریکی تبدیل می کند و برای انتقال یا تقویت صدا به کار می رود، صدابر (فره). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میکروفون در فرهنگ عمید

  • دستگاهی که می‌تواند امواج صوتی را به امواج الکتریکی تبدیل کند و برای پخش یا ضبط صدا به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

میکروفون در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

میکروفون در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید