معنی میکرو

میکرو
معادل ابجد

میکرو در معادل ابجد

میکرو
  • 276
حل جدول

میکرو در حل جدول

  • پیشوند کوچک بودن
فرهنگ عمید

میکرو در فرهنگ عمید

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید