معنی میوسن

فرهنگ عمید

میوسن

سومین دوره از دوران سوم زمین‌شناسی،

حل جدول

میوسن

دوره ای در زمین شناسی


ترشیاری، ژوراسیک، کرتاسه، کامبرین، پرمین، میوسن، پلیوسن، هولوسن

از دوران های زمین شناسی


دوره ای در زمین شناسی

میوسن


از دوران های زمین شناسی

ترشیاری، ژوراسیک، کرتاسه، کامبرین، پرمین، میوسن، پلیوسن، هولوسن

معادل ابجد

میوسن

166

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری