معنی میمنت

میمنت
معادل ابجد

میمنت در معادل ابجد

میمنت
 • 540
حل جدول

میمنت در حل جدول

 • فرخندگی، خجستگی، همایون
مترادف و متضاد زبان فارسی

میمنت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خجستگی، فرخندگی، مبارکی، یمن،

  (متضاد) نحوست
فرهنگ معین

میمنت در فرهنگ معین

 • (مِ مَ نَ) [ع. میمنه] (اِ.) برکت، خوش یمنی، سعادت.
لغت نامه دهخدا

میمنت در لغت نامه دهخدا

 • میمنت. [م َ م َ ن َ] (ع اِمص) میمنه. برکت. (ناظم الاطباء) (غیاث) (فرهنگ نظام). سعادت. (ناظم الاطباء) (غیاث). نیک بختی. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). بختیاری. (ناظم الاطباء). شگون نیک. (فرهنگ نظام). مبارکی. فرخندگی. خجستگی. نعمت. خوش آغالی. خوش آغوری. خوش شگونی. فرخی. (یادداشت مؤلف).
  - به میمنت و مبارکی، به یمن و خوش شگونی.
  || (اِ) فال نیک.
  - به میمنت گرفتن، به فال نیک گرفتن.
  || (اِمص) مبارک بودن. فرخنده بودن. یمن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میمنت در فرهنگ عمید

 • مبارک بودن، خجسته بودن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

میمنت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

میمنت در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

میمنت در نام های ایرانی

 • دخترانه، سعادت، فرخندگی، مبارکی
فرهنگ فارسی هوشیار

میمنت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • سعادت، نیکبختی، مبارکی، فرخندگی
واژه پیشنهادی

میمنت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید