معنی میسره

میسره
معادل ابجد

میسره در معادل ابجد

میسره
  • 315
حل جدول

میسره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

میسره در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

میسره در فرهنگ معین

  • (مَ سَ رِ) [ع. میسره] (اِ.) طرف چپ، سمت چپ لشکر.
لغت نامه دهخدا

میسره در لغت نامه دهخدا

  • میسره. [م َ س َ رَ] (ع اِ) میسره. سوی دست چپ. (ناظم الاطباء). طرف دست چپ. چپ. سوی چپ. سمت چپ. خلاف میمنه. (یادداشت مؤلف). || جناح چپ لشکر. (ناظم الاطباء). چپ لشکر. (مهذب الاسماء). یکی از ارکان خمسه ٔ جیش در صف آرایی قدیم و چهار رکن دیگر عبارتند از: مقدمه، قلب، ساقه، میمنه، چپ لشکر. جناح چپ سپاه. طرف چپ لشکر. آنچه به دست چپ بود از لشکر. مجنبه ٔ یسری (در سپاه). مقابل میمنه که جناح راست سپاه است. جناح چپ. برانقار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میسره در فرهنگ عمید

  • طرف چپ، سمت دست چپ،
    [مقابلِ میمنه] (نظامی) طرف چپ میدان جنگ،
    [مقابلِ میمنه] (نظامی) سربازان طرف چپ میدان جنگ،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

میسره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • میسره در فارسی (جرانغار در مغولی) : چپگاه (اسم) طرف چپ، جانب چپ میدان جنگ جناح ایسر مقابل میمنه، قسمتی از لشکریان که در جانب چپ میدان جنگ جای گیرند مقابل میمنه: } اصحاب مشامه درعرصات حضرت حشرگشته و میمنه بیخبر احزاب شیطان پیرامن جناب سلطان فرو گرفته و میسره غافل. ‎{ جمع: میاسر. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید