معنی میزنای

میزنای
معادل ابجد

میزنای در معادل ابجد

میزنای
  • 118
حل جدول

میزنای در حل جدول

  • لوله خروجی کلیه
فرهنگ معین

میزنای در فرهنگ معین

  • (اِمر.) لوله باریکی که ادرار را از کلیه ها به مثانه می برد.
فرهنگ عمید

میزنای در فرهنگ عمید

  • هر یک از دو لولۀ باریکی که ادرار را از کلیه‌ها به ‌مثانه می‌رساند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

میزنای در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) لوله باریکی است که ادرار را از لگنچه به مثانه میاورد. طولش ‎25 از قسمت کمری خاصره یی - لگنی و جدار مثانه سانتیمتراست و مرتبامیگذرد. تعداد لوله های میزه نای درانسان یک زوج است و هر لوله مربوط بیکی از کلیه ها است. لوله های میزه نای در عقب همه احشای شکم و پرده صفاق واقعند. میزه نای ها در تماس باجدار مثانه مسیرمایلی دارند بقسمی که فاصله ظنها دو سانتیمتر بیش نیست در حالی که قبل از تماس با مثانه فاصله آنها در حدود 4 سانتیمترمیباشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید