معنی میزانسن

میزانسن
معادل ابجد

میزانسن در معادل ابجد

میزانسن
  • 218
حل جدول

میزانسن در حل جدول

  • تنظیم جای استقرار هنرپیشگان و وسایل صحنه
  • تنظیم جای استقرار هنر پیشگان و وسایل صحنه
فرهنگ معین

میزانسن در فرهنگ معین

  • (سِ) [فر. ] (اِ. ) تنظیم جای استقرار هنرپیشگان و وسایل صحنه اعم از دکور و غیره. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میزانسن در فرهنگ عمید

  • در سینما و تئاتر، تنظیم صحنه و امور فنی و هنری یک نمایشنامه،
اصطلاحات سینمایی

میزانسن در اصطلاحات سینمایی

  • عبارت است از چیدن عناصر جلوی دوربین فیلمبرداری از قبیل بازیگران وحرکت دوربین. درمیزانسن، نسبت بازیگرها به یکدیگر، نسب دوربین به صحنه وبازیگرها مورد توجه شدید کارگردان حرفه ای وخلاق قرار می گیرد وآنها را طوری می چیند که به معنای مورد نظرش دست یابد. به تعبیر منتقدان، میزانسن تصرف در فضای محسوس ومادی است حال آن که مونتاژ تصرف در زمان است. واژه ی میزانسن از تئاتر گرفته شده است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید