معنی میثاق

میثاق
معادل ابجد

میثاق در معادل ابجد

میثاق
 • 651
حل جدول

میثاق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

میثاق در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پیمان، عهد، قول، وعده، قرار، قرارداد
فرهنگ معین

میثاق در فرهنگ معین

 • [ع.] (اِ.) عهد، پیمان.
لغت نامه دهخدا

میثاق در لغت نامه دهخدا

 • میثاق. (ع اِ) (از «وث ق ») عهد و پیمان. (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث) (ناظم الاطباء). مَوثِق. (منتهی الارب) (غیاث) (ناظم الاطباء). عهد استوار. (ترجمان القرآن جرجانی ص 97). وثاق. بند. عهد. پیمان. قرارداد. عقد. معاهده. ج، مواثیق. (یادداشت مؤلف). عهد و شرط و پیمان و قول و قرار. (ناظم الاطباء). پیمان. ج، مواثیق. (مهذب الاسماء). پیمان. (دهار). آنچه عهد را بر آن استوار کنند چون سوگند و مانند آن. (ترجمان القرآن جرجانی ص 97):
  عهد و میثاق باز تازه کنیم
  از سحرگاه تا بوقت نماز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میثاق در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

میثاق در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

میثاق در فارسی به عربی

نام های ایرانی

میثاق در نام های ایرانی

 • پسرانه، عهد و پیمان
عربی به فارسی

میثاق در عربی به فارسی

 • فشرده , فشرده کردن
فرهنگ فارسی هوشیار

میثاق در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

میثاق در فرهنگ فارسی آزاد

 • مِیثاق، عهد و پیمان، آنچه که جمیع بر آن عهد بندند (جمع: مَواثِیق، مَیاثِیق)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید