معنی مویین

لغت نامه دهخدا

مویین

مویین. [مو] (ص نسبی) مویی. مویینه. منسوب به مو. منسوب به موی. آنچه به موی نسبت دارد. (یادداشت مؤلف). و رجوع به مویینه و موی شود. || ساخته شده و تافته شده از موی. (ناظم الاطباء). مویینه. بافته شده و تافته شده از موی. || باریک مانند مو. (ناظم الاطباء).

فارسی به انگلیسی

فرهنگ معین

مویین

(ص نسب.) ساخته شده و تابیده شده از مو.

فرهنگ فارسی هوشیار

مویین

(صفت) منسوب به مو، آنچه از موی بافته و ساخته شده مویینه.

فرهنگ عمید

مویین

ساخته‌شده از موی،

انگلیسی به فارسی

capillary

مویین

مویین


capillary die

حدیده مویین


capillary electrophoresis

الکتروفورز مویین


capillary tension

کشش مویین


hair crack

ترک مویین


rift

ترک مویین

معادل ابجد

مویین

116

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری