معنی مویی

مویی
معادل ابجد

مویی در معادل ابجد

مویی
 • 66
حل جدول

مویی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

مویی در لغت نامه دهخدا

 • مویی. (ص نسبی) منسوب به مو. (ناظم الاطباء). منسوب به موی. آنچه به موی نسبت دارد. (یادداشت مؤلف). و رجوع به مو و موی شود. || ساخته شده از مو. از مو. از موی. که ازموی ساخته باشندش: الک مویی. (از یادداشت مؤلف).
  - جامه ٔ مویی، جامه ٔ آراسته با خز. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • مویی. (گرجی، فعل امر) کلمه ٔ گرجی است به معنی بیا. (از مقدمه ٔ نزههالمجالس چ ریاحی ص 28):
  از عشق صلیب موی رومی رویی
  ابخازنشین گشتم و گرجی کویی
  از بس که بگفتمش که مویی مویی
  شد موی زبانم و زبان هر مویی.
  خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 926).
  گرچه صنما همدم عیساست دمت
  روح القدسی چگونه خوانم صنمت
  چون موی شدم ز بسکه بردم ستمت
  مویی مویی که موی مویم ز غمت.
  خاقانی (دیوان چ سجادی ص 708). توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مویی در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید