معنی موهر

موهر
معادل ابجد

موهر در معادل ابجد

موهر
  • 251
حل جدول

موهر در حل جدول

  • پارچه یا نخ به دست آمده از پشم آنقره
  • نخ لطیفی از جنس پشم
  • پارچه یا نخ به دست آمده از پشم آنقره، نخ لطیفی از جنس پشم
فارسی به انگلیسی

موهر در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

موهر در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید