معنی موهر

حل جدول

موهر

پارچه یا نخ به دست آمده از پشم آنقره، نخ لطیفی از جنس پشم

پارچه یا نخ به دست آمده از پشم آنقره

نخ لطیفی از جنس پشم


پارچه یا نخ به دست آمده از پشم آنقره

موهر


نخ لطیفی از جنس پشم

موهر


پارچه اى پشمى

موهر

فارسی به انگلیسی

موهر

Angora, Mohair

فرهنگ فارسی هوشیار

موهر

انگلیسی مرغز

فارسی به عربی

انگلیسی به فارسی

Mohaire

موهر - لطیف حیوانی موهر


mohair

پارچه موهر

واژه پیشنهادی

عربی به فارسی

موهیر

موی مرغوز , پارچه موهر

اسپانیایی به فارسی

tela de angora

موی مرغوز، پارچه موهر.

معادل ابجد

موهر

251

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری