معنی مولیر

مولیر
معادل ابجد

مولیر در معادل ابجد

مولیر
 • 286
حل جدول

مولیر در حل جدول

 • نویسنده اثر خسیس
فارسی به انگلیسی

مولیر در فارسی به انگلیسی

سخن بزرگان

مولیر در سخن بزرگان

 • پول با شادمانی کم داخل کیسه می شود، اما با غم زیاد از آن خارج می گردد.

  همان گونه که رسیدن بوی چمنزار به مشام جان، برای تن، سبب تندرستی است، اندیشیدن دربارهی مرگ برای روح نیروبخش است.

  هر قدر بیشتر کسی را دوست داشته باشید، کمتر مغرورش می کنید.

  چقدر زندگی شیرین است؛ زیرا انسان یکبار و برای همیشه می میرد.

  مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش؛ رمز زندگی همین است.

  دارایی در جنگ، ابزار کامیابی و در عشق، اسباب کامیابی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه