معنی مولیبدن

مولیبدن
معادل ابجد

مولیبدن در معادل ابجد

مولیبدن
  • 142
حل جدول

مولیبدن در حل جدول

  • فلزی خاکستری و سخت که در تهیه موشک و هواپیما به کار می رود، فلزی خاکستری و سخت که در باتری‌سازی به کار می رود، فلزی خاکستری و سخت و کمی سمی. توضیح بیشتر ...
  • عنصر شماره 42
  • فلزی خاکستری و سخت که در تهیه موشک و هواپیما به کار می رود، فلزی خاکستری و سخت که در باتری سازی به کار می رود، فلزی خاکستری و سخت و کمی سمی. توضیح بیشتر ...

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید