معنی مودم

عربی به فارسی

مودم

تلفیق و تفکیک کننده

فرهنگ فارسی هوشیار

مودم

‎ راست کننده، دوستی دهنده

فارسی به عربی

معادل ابجد

مودم

90

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری