معنی مودم

مودم
معادل ابجد

مودم در معادل ابجد

مودم
  • 90
حل جدول

مودم در حل جدول

  • رابط تلفن و رایانه
  • ابزار اتصال تلفن به رایانه
عربی به فارسی

مودم در عربی به فارسی

  • تلفیق و تفکیک کننده
فرهنگ فارسی هوشیار

مودم در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ راست کننده، دوستی دهنده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه