معنی مودت

مودت
معادل ابجد

مودت در معادل ابجد

مودت
 • 450
حل جدول

مودت در حل جدول

 • دوستی و محبت
مترادف و متضاد زبان فارسی

مودت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تولا، دوستی، رفاقت، صمیمیت، عشق، عطوفت، محبت، مهر، مهربانی، ود، وداد، ولا، دوستی کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مودت در فرهنگ معین

 • (مَ وَ دَّ) [ع. موده] (مص ل.) دوستی، رفاقت.
لغت نامه دهخدا

مودت در لغت نامه دهخدا

 • مودت. [م َ وَدْ دَ] (ع اِمص) موده. دوستی و محبت و صداقت و رفاقت و مهربانی و خیرخواهی و نیک اندیشی. (ناظم الاطباء). مصادقت. خلت. ود. وداد. مهر. حب. دوستی. مهربانی. (یادداشت مؤلف):
  گفتم دلش چه دارد و عقلش چه پرورد
  گفتا یکی مودت دین و یکی سنن.
  فرخی.
  مودت چون به خدمت استوار است
  از این بهتر ترا دیگر چه کار است.
  ناصرخسرو.
  هرکجاکه عقیدت ها به مودت آراسته گشت اگر در مال و جان بایکدیگر مواسات رود. هنوز از وجوب آن قاصر باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مودت در فرهنگ عمید

 • دوستی کردن،

  عشق و محبت، دوستی،
فارسی به انگلیسی

مودت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مودت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مودت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دوستی و محبت و صداقت و رفاقت
فرهنگ فارسی آزاد

مودت در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَوَدَّت، علاوه بر معانی مصدری، محبت، دوستی،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه