معنی موحد

موحد
معادل ابجد

موحد در معادل ابجد

موحد
 • 58
حل جدول

موحد در حل جدول

 • مومن به وحدانیت خدا
مترادف و متضاد زبان فارسی

موحد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اسم توحیدگرا، حنیف، خداشناس، یکتاپرست یک‌گرا، یکتاگرا،
  (متضاد) بت‌پرست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

موحد در فرهنگ معین

 • (مُ وَ حِّ) [ع.] (اِفا.) یکتاپرست.
لغت نامه دهخدا

موحد در لغت نامه دهخدا

 • موحد. [م َ ح َ] (ع مص) یگان یگان درآمدن. (ناظم الاطباء). یکان یکان درآمدن. دخلوا موحد موحد؛ یکان یکان درآمدند. (منتهی الارب، ماده ٔ وح د). توضیح بیشتر ...
 • موحد. [ح ِ] (ع ص) گوسپند یک بچه زاینده. (منتهی الارب، ماده ٔ وح د). گوسپندی که یک بچه زاید. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • موحد. [م ُ وَح ْح َ] (ع ص) حرفی که دارای یک نقطه است مانند «ب ». توضیح بیشتر ...
 • موحد. [م ُ وَح ْ ح ِ] (ع ص) مؤحد. کسی که خداوند عالم را یکی می داند و یکی می گوید. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مقابل مشرک، آن را گویند که به مرتبه ٔ یگانگی رسیده باشد و از دویی وارسته بود و از همه قیدها گذشته و نظرش از غیر ساقط گشته و یکی گوی و یکی دان و یکی شده باشد که اﷲ و لاسواه. (آنندراج). کسی که معتقد است به توحید خدای جل شأنه و آن که جز خدای تعالی مؤثری در عالم نمی داند. (ناظم الاطباء). یگانه پرست. توضیح بیشتر ...
 • موحد. [م ُ وَح ْ ح ِ] (اِخ) طالقانی نامش شفیعا یا ملاشفیع و عالمی عامل و عارفی کامل بود نیاکانش از طالقان آمده در اصفهان سکونت گرفتند. و او در هشتادسالگی بدانجا درگذشت. از اشعار اوست:
  آن شوخ که عشق را هوس می داند
  بلبل با زاغ هم نفس می داند
  گفتا که مگوی راز عشقم به کسی
  من با که بگویم همه کس می داند.
  (از آتشکده ٔ آذر چ شهیدی ص 419). و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

موحد در فرهنگ عمید

 • کسی که خدا را یکی بداند و به خدای یگانه ایمان داشته باشد، یکتاپرست،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

موحد در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

موحد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کسی که خداوند عالم را یکی میداند و یکی میگوید، یک گرداننده
فرهنگ فارسی آزاد

موحد در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُوَحِّد، (اسم فاعل از تَوحِید) یکتاپرست، خداشناس، کسی که به خدای یگانه ایمان داشته باشد،. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

موحد در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید