معنی مواد

لغت نامه دهخدا

مواد

مواد. [م َ وادد] (ع اِ) ج ِ ماده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مواد به تشدید دال است ولی فارسیان به تخفیف خوانند و آن جمع ماده که به معنی اصل هرچیز است. (از غیاث) (از آنندراج): سرمایه ٔ جلال و مواد تخفیف طوایف عالم. (سندبادنامه ص 76). و رجوع به ماده شود.
- مواد اربعه، چهار ارکان. عناصر اربعه. چهار آخشیج. استقصات. (یادداشت مؤلف).
- مواد اولیه، مواد اولی. ماده های اصلی هرچیز مانند انواع معادن که از آنها آلات و ادوات مختلف سازند. (از یادداشت مؤلف).
- مواد ثلاث یا ثلاثه، (اصطلاح فلسفی) مواد وجوب و امکان و امتناع است. (فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی).
- مواد خام، ماده هایی که از راه کشاورزی یا تربیت اغنام و احشام به دست آید، مانند شیر و پشم و گندم و جو. (از یادداشت مؤلف).
- مواد صلح، شروط و قیود صلح و بندهای آن. (ناظم الاطباء).
- مواد عقود. رجوع به عقود شود.

فرهنگ عمید

مواد

مادّه
* مواد اولیه: هر نوع مادۀ خامی که برای تهیۀ چیزی به کار می‌رود،

فرهنگ فارسی هوشیار

مواد

(تک: ماده) از ریشه ی پارسی ماتک ها وادگان (اسم) جمع ماده یا مواد اولی (اولیه) . ماده های اصلی هر چیز مثلا انواع معادن که از آنها آلات و ادوات مختلف سازند. یا مواد ثلاث (ثلثه) . مراد وجوب امکان و امتناع است یا مواد خام. ماده هایی که از راه کشاورزی یا تربیت اغنام و احشام بدست آید.

فرهنگ معین

مواد

جمع ماده، (عا.) در فارسی به معنای مواد مخدّر، بندهای لایحه، قانون، قرارداد و مانند آن ها، دروس، درس ها، وسایل، اسباب. [خوانش: (مَ دّ) [ع.] (اِ.)]

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مواد

ماتکان


مواد اولیه

ماده های نخستین

فارسی به انگلیسی

مواد

Subject Matter

حل جدول

مواد

مادهها، مخدرها


مواد توهم‌زا

روان‌گردان


مواد آتشفشانی

گدازه

مترادف و متضاد زبان فارسی

مواد

ماده‌ها، مخدرها (هروئین‌و)

فارسی به ترکی

مواد غذایی‬

gıda maddeleri, yiyecek

فارسی به عربی

عربی به فارسی

مواد غذائیة

ماده غذایی , خواربار

فارسی به آلمانی

مواد چاپی

Druck (m), Drucken, Fotoabzug (m)

معادل ابجد

مواد

51

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری