معنی مهناوی

فرهنگ عمید

مهناوی

عنوانی در نیروی دریایی، نظیر گروهبان ارتش،

فرهنگ فارسی هوشیار

مهناوی

(اسم) کسی که در نیروی دریایی خدمت کند و درجه او معادل گروهبان ارتش باشد.


لیدینگ سی من

انگلیسی مهناوی یکم (دریا نوردی)

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

مهناوی

112

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری