معنی مهربانی کردن

مهربانی کردن
معادل ابجد

مهربانی کردن در معادل ابجد

مهربانی کردن
  • 582
حل جدول

مهربانی کردن در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

مهربانی کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) مهربانی کردن با (بر) کسی . محبت کردن نسبت باو: } با خود می گفت که اگر نه این کودک بر من مهربانی کردی و این راز بر من گشادی چه دانستمی که کسی چنین دشمنی بامن در دل دارد ک ‎{. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید