معنی مهتر

مهتر
معادل ابجد

مهتر در معادل ابجد

مهتر
 • 645
حل جدول

مهتر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مهتر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بزرگ، پیشوا، رئیس، سرور، کلانتر، محتشم، نقیب، تیمارگر اسب، نگهبان اسب،
  (متضاد) کهتر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مهتر در فرهنگ معین

 • بزرگ، رییس، سرور، (اِ. ) خدمتکار ستور، جمع مهتران. [خوانش: (مِ تَ) (ص تف. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مهتر در لغت نامه دهخدا

 • مهتر. [م ِ ت َ] (ص تفضیلی) بزرگتر. با مقام و منزلت و مرتبت برتر:
  چو شاه تو بردر مرا کهترند
  تو را کمترین چاکران مهترند.
  فردوسی.
  چنین چیزها از وی [خواجه] آموختندی که مهذب تر و مهترتر روزگار بود. (تاریخ بیهقی).
  خنک آنکس را کو چاکر چاکرت بود
  چاکر چاکرت از میر خراسان مهتر.
  ؟ (از لغت نامه ٔ اسدی).
  || بزرگتر به سال. (ناظم الاطباء). سالخورده تر:
  به کهتردهم یا به مهتر پسر
  که باشد به شاهی سزاوارتر.
  فردوسی.
  برادر تو دانی که کهتر بود
  فزون تر بر او مهر مهتر بود. توضیح بیشتر ...
 • مهتر. [م ُ ت َ / ت ِ] (ع ص) خرف شده از پیری و آنکه از روی دیوانگی و جنون سخن می گوید. (ناظم الاطباء). پیر خرف. (آنندراج). پیر بسیارگوی. (مهذب الاسماء). توضیح بیشتر ...
 • مهتر. [م ِ ت َ] (اِخ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان زنجان. دارای 235 تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مهتر در فرهنگ عمید

 • کسی که در طویله اسب‌ها را تیمار می‌کند،
  (صفت) [قدیمی] بزرگ‌تر، کلان‌تر،
  (اسم، صفت) [قدیمی] رئیس و سردار،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مهتر در فارسی به انگلیسی

 • Better, Big, Chief, Elder, Equerry, Groom, Horseman, Hostler, Liveryman, Senior, Stableboy, Super-. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مهتر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مهتر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بزرگتر، بامقام منزلت و مرتبت برتر
فرهنگ فارسی آزاد

مهتر در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُهتَر، (اسم مفعول هَتَرَ، یَهتُرُ، هَتر) دچار اختلال شعور و حافظه به علت پیری یا حزن و غیره،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه