معنی مهارت

مهارت
معادل ابجد

مهارت در معادل ابجد

مهارت
 • 646
حل جدول

مهارت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مهارت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • احاطه، استادی، تبحر، تردستی، ترفند، تسلط، چالاکی، چربدستی، چستی، حذاقت، خبرگی، زبردستی، سررشته، فراست، ماهری، چیره‌دستی، کاردانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مهارت در فرهنگ معین

 • (مَ رَ) [ع. مهاره] (مص ل.) چیره دستی، توانایی در کار.
لغت نامه دهخدا

مهارت در لغت نامه دهخدا

 • مهارت. [م َ / م ِ رَ] (ع اِمص) زیرکی و رسایی در کار و استادی و زبردستی. (ناظم الاطباء). استادی. (غیاث اللغات). حذاقت. حاذقی. (از اقرب الموارد). ماهری. (یادداشت مؤلف). مهاره: بازرگان پرسید که دانی زدن ؟ گفت دانم و در آن مهارتی داشت. (کلیله و دمنه).
  منذر آن شاه با مهارت و مهر
  آیتی بود در شمار سپهر.
  نظامی.
  برای اظهار مهارت خویش در علم عروض گفته بیاریم. (المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص 71). || (مص) استادی کردن. (بحر الجواهر). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مهارت در فرهنگ عمید

 • ماهر بودن در کاری،

  استادی، زیرکی، چابکی و زبردستی در کار،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مهارت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • ورزه، چیرگی، زبردستی، چیره دستی
کلمات بیگانه به فارسی

مهارت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مهارت در فارسی به انگلیسی

 • Adeptness, Ability, Art, Artifice, Attainment, Competence, Craft, Deftness, Dexterity, Expertise, Expertness, Facility, Finesse, Hand, Industry, Knack, Manship _, Mastery, Neatness, Professionalism, Proficiency, Prowess, Science, Ship _, Skill, Technique, Touch. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مهارت در فارسی به عربی

 • ابداع، حرفه، حیله، عنوان، کیاسه، مقص، مهاره، موهبه، اِحْتِرافٌ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مهارت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زیرکی، استادی، حذاقت، زبردستی
فرهنگ فارسی آزاد

مهارت در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَهارَت، غیر از معانی مصدری، استادی و زبردستی، تفنن و تخصص (در کار مربوطه)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مهارت در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مهارت در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید