معنی مهاجران

لغت نامه دهخدا

مهاجران

مهاجران. [م ُ ج ِ] (اِخ) دهی است از بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان با 5200 تن سکنه. محصول آن غلات، لبنیات و انگور است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).


مهاجران خاک

مهاجران خاک. [م ُ ج ِ] (اِخ) دهی است از بخش سربند شهرستان اراک با 499 تن سکنه. محصول آن غلات، چغندر قند، قلمستان و انگور است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).


مهاجران ملاابوا...

مهاجران ملاابوالحسنی. [م ُ ج ِ م ُل ْ لا اَ بُل ْ ح َ س َ] (اِخ) دهی است از بخش سربند شهرستان اراک. 739 تن سکنه دارد و محصول آن غلات، چغندر قند، قلمستان، انگور و میوه های دیگر است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).


مهاجران کمر

مهاجران کمر. [م ُ ج ِ ک َم َ] (اِخ) دهی است از دهستان کزاز بالای بخش سربند شهرستان اراک، در 18هزارگزی شمال آستانه و 3هزارگزی راه عمومی با 5820 تن سکنه. محصول آن چغندر قند، قلمستان و انگور است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).

حل جدول

مهاجران

اثری از هوارد فاست


نویسنده کتاب مهاجران

فاست

واژه پیشنهادی

نویسنده فیلم مهاجران

اصغر عبدالّهی


کارگردان فیلم مهاجران

مهدی صباغ زاده


موسیقی فیلم مهاجران

سعید شهرام


فیلمبردار فیلم مهاجران

نعمت حقیقی

نعمت حقیقی


تهیه کننده فیلم مهاجران

خسرو خسروی، مهدی صبّاغ زاده، مهوش جزایری


از بازیگران فیلم مهاجران

ابوالفضل پورعرب

ابوالفضل میرزایی

بدرالسادات برنجانی

معادل ابجد

مهاجران

300

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری