معنی منشاوی

حل جدول

منشاوی

از قاریان مشهور قرآن


غلوش، عبدالباسط، پرهیزگار، محمدجبریل، محمود خلیل حصری، منشاوی

از قاریان مشهور قرآن


غلوش ، عبدالباسط ، پرهیزگار ، محمدجبریل ، محمود خلیل حصری ، منشاوی

از قاریان مشهور قرآن


از قاریان مشهور قرآن

منشاوی

غلوش، عبدالباسط، پرهیزگار، محمدجبریل، محمود خلیل حصری، منشاوی

غلوش، عبدالباسط، پرهیزگار، محمد جبریل، محمود خلیل حصری، منشاوی


از قاریان بنام قرآن

منشاوی

معادل ابجد

منشاوی

407

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری