معنی منازعات

منازعات
معادل ابجد

منازعات در معادل ابجد

منازعات
  • 569
حل جدول

منازعات در حل جدول

  • جنگ‌ها، درگیری‌ها
  • جنگ ها، درگیری ها
لغت نامه دهخدا

منازعات در لغت نامه دهخدا

  • منازعات. [م ُ زَ] (ع اِ) ج ِ منازعه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کشمکشها. ستیزه ها. خصومتها. جدالها. جنگها: عروق منازعات و مخالفات از وی منتزع و منقلع شود. (مصباح الهدایه چ همایی ص 257). از مطالبات و منازعات با دل منتهی و منزجر نشود. (مصباح الهدایه چ همایی ص 257). رجوع به منازعه و منازعت شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

منازعات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: منازعه) ستیزه ها (مصدر اسم) جمع منازعه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید