معنی منات

منات
معادل ابجد

منات در معادل ابجد

منات
 • 491
حل جدول

منات در حل جدول

 • واحد پول آذربایجان
 • واحد پول ترکمنستان
فرهنگ معین

منات در فرهنگ معین

 • (مَ) [ع. ] (اِ. ) نام بتی از بت های مورد پرستش بعضی از طوایف عرب پیش از اسلام. توضیح بیشتر ...
 • (~.) [روس.] (اِ.) پول رایج روسیه.
لغت نامه دهخدا

منات در لغت نامه دهخدا

 • منات. [م َ] (روسی، اِ) یک نوع پولی که معادل یک صد کوپک است. (ناظم الاطباء). مسکوکی سیمین روس را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
 • منات. [م َ] (اِخ) نام بتی در عرب که هذیل و خزانه که هر دو قبیله ای است از عرب آن را می پرستیدند. (غیاث). بت قبایل اوس و خزرج و غسان. (مفاتیح العلوم خوارزمی چ بنیاد فرهنگ ص 40):
  همچنان کو گفت می گوید سخن
  دیو در عزی و لات اندر منات.
  ناصرخسرو.
  هم دیده داری هم قدم هم نور داری هم ظلم
  در هزل و جد ای محتشم هم کعبه گردی هم منات.
  سنائی (دیوان چ مصفا ص 375).
  گرچه هر دو ز جبلّت سنگند
  فرق باشد ز منی تا به منات.
  خاقانی.
  کی برند آب درمنه بر لب آب حیات
  کی شود سنگ منات اندرخور سنگ منا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

منات در فرهنگ عمید

 • پول رایچ روسیه، برابر با صد کوپک،
گویش مازندرانی

منات در گویش مازندرانی

 • نوعی گردن بند، نوعی سنگ قیمتی
فرهنگ فارسی هوشیار

منات در فرهنگ فارسی هوشیار

 • شهر وای روسیه (اسم) پول رایج روسیه برابر 100 کپک
فرهنگ فارسی آزاد

منات در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَنات، اسم بُتی بود بین مکه و مدینه (خصوصا مورد پرستش بنی هزیل و خزاعه)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید