معنی منات

لغت نامه دهخدا

منات

منات. [م َ] (اِخ) نام بتی در عرب که هذیل و خزانه که هر دو قبیله ای است از عرب آن را می پرستیدند. (غیاث). بت قبایل اوس و خزرج و غسان. (مفاتیح العلوم خوارزمی چ بنیاد فرهنگ ص 40):
همچنان کو گفت می گوید سخن
دیو در عزی و لات اندر منات.
ناصرخسرو.
هم دیده داری هم قدم هم نور داری هم ظلم
در هزل و جد ای محتشم هم کعبه گردی هم منات.
سنائی (دیوان چ مصفا ص 375).
گرچه هر دو ز جبلّت سنگند
فرق باشد ز منی تا به منات.
خاقانی.
کی برند آب درمنه بر لب آب حیات
کی شود سنگ منات اندرخور سنگ منا.
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 22).
بتی دیدم از عاج در سومنات
مرصع چو در جاهلیت منات.
سعدی (بوستان).

منات. [م َ] (روسی، اِ) یک نوع پولی که معادل یک صد کوپک است. (ناظم الاطباء). مسکوکی سیمین روس را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

فرهنگ معین

منات

(~.) [روس.] (اِ.) پول رایج روسیه.

(مَ) [ع.] (اِ.) نام بتی از بت های مورد پرستش بعضی از طوایف عرب پیش از اسلام.

حل جدول

منات

واحد پول آذربایجان

واحد پول ترکمنستان


لات، منات

بتی در عصر جاهلیت


لات ، منات

بتی در عصر جاهلیت


پول کشور آذربایجان

منات


پول جمهوری آذربایجان

منات

فرهنگ عمید

منات

پول رایچ روسیه، برابر با صد کوپک،

گویش مازندرانی

منات

نوعی گردن بند، نوعی سنگ قیمتی


منات هسوین

مستدل بودن سخن

فرهنگ فارسی هوشیار

منات

شهر وای روسیه (اسم) پول رایج روسیه برابر 100 کپک

فرهنگ فارسی آزاد

منات

مَنات، اسم بُتی بود بین مکه و مدینه (خصوصا مورد پرستش بنی هزیل و خزاعه)،

معادل ابجد

منات

491

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری