معنی ملوکانه

ملوکانه
معادل ابجد

ملوکانه در معادل ابجد

ملوکانه
 • 152
حل جدول

ملوکانه در حل جدول

 • شاهانه، پادشاهانه
مترادف و متضاد زبان فارسی

ملوکانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پادشاهانه، خسروانه، شاهانه، شاهوار
فرهنگ معین

ملوکانه در فرهنگ معین

 • (مُ نِ) [ع - فا.] (ص.) شاهانه، پادشاهانه.
لغت نامه دهخدا

ملوکانه در لغت نامه دهخدا

 • ملوکانه. [م ُ ن َ / ن ِ] (ص نسبی، ق مرکب) شاهانه. (آنندراج). مأخوذ از تازی، شاهی. مانند شاه. بطور شاه. (از ناظم الاطباء). سزاوار ملوک. درخور شاهان و بزرگان:
  سکندر به آیین فرهنگ خویش
  ملوکانه برشد به اورنگ خویش.
  نظامی.
  آن خوی ملوکانه که با شیر فرورفت
  واﷲ که نیامیزد با خون پلیدی.
  مولوی.
  شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت
  چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت.
  سعدی.
  به اسبان تازی واستران راهوار برنشسته و جامه های ملوکانه پوشیده و غلامان ماه پیکر و سرهنگان بسیار بر خود جمع کرده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ملوکانه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

ملوکانه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ملوکانه در فارسی به عربی

 • احد افراد العائله المالکه
فرهنگ فارسی هوشیار

ملوکانه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید