معنی ملحقات

ملحقات
معادل ابجد

ملحقات در معادل ابجد

ملحقات
  • 579
حل جدول

ملحقات در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ملحقات در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ملحقات در فرهنگ معین

  • (مُ حَ) [ع.] (اِمف.) جِ ملحقه، اضافه شده ها، ضمیمه ها.
لغت نامه دهخدا

ملحقات در لغت نامه دهخدا

  • ملحقات. [م ُ ح َ](ع اِ) ج ِ ملحقه، تأنیث ملحق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به ملحق شود. || مأخوذ از تازی، مضافات و ضمیمه ها. || شهرهایی که از دشمن گرفته و آنها را ضمیمه ٔ مملکت خود کرده باشند. (ناظم الاطباء). || آنچه پس از تمام شدن بر کتاب درافزایند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ملحقات در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ملحقات در فارسی به انگلیسی

عربی به فارسی

ملحقات در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ملحقات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ضمیمه ها، آنچه پس از اتمام شدن بر کتاب بیافزایند
فرهنگ فارسی آزاد

ملحقات در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُلحَقات، جمع ملحق، امور یا تاسیسات وابسته،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید