معنی مقایسه

مقایسه
معادل ابجد

مقایسه در معادل ابجد

مقایسه
  • 216
حل جدول

مقایسه در حل جدول

  • سنجش، تطبیق، قیاس
مترادف و متضاد زبان فارسی

مقایسه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تشبیه، تطبیق، سنجش، قیاس، مقابله
فرهنگ معین

مقایسه در فرهنگ معین

  • (مُ یَ سَ یا یِ س ِ) [ع. مقایسه] (مص م. ) دو چیز را با هم سنجیدن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مقایسه در لغت نامه دهخدا

  • مقایسه. [م ُ ی َ / ی ِ س َ / س ِ](از ع، اِمص) سنجیدگی میان دو چیز و دو چیز را باهم اندازه گرفتن و اندازه میان دو چیز و قیاس. (از ناظم الاطباء). مقایسه. سنجش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مقایسه شود.
    - مقایسه کردن، با یکدیگر سنجیدن. با یکدیگر اندازه کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مقایسه در فرهنگ عمید

  • دو چیز را با هم سنجیدن، دو کار یا دو چیز را با هم اندازه گرفتن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مقایسه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مقایسه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مقایسه در فارسی به انگلیسی

  • Analogy, Comparison, Contrast, Juxtaposition
فارسی به عربی

مقایسه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مقایسه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • اندازه نمودن میان دو چیز، قیاس
فارسی به ایتالیایی

مقایسه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه