معنی مقال

مقال
معادل ابجد

مقال در معادل ابجد

مقال
 • 171
حل جدول

مقال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مقال در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بحث، سخن، قول، گفتگو، مقاله
فرهنگ معین

مقال در فرهنگ معین

 • (مَ) [ع.] (اِمص.) گفتار، گفتگو.
لغت نامه دهخدا

مقال در لغت نامه دهخدا

 • مقال. [م َ](ع مص) گفتن. (تاج المصادر بیهقی). قول. قیل. (منتهی الارب)(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد). ||(اِ) گفتگو. (غیاث)(آنندراج)(ناظم الاطباء). سخنگویی. سخن. گفتار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و سخن ایشان بشنوم و بدانم مقال و سیرت و درون و برون ایشان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 523).
  یکسره عشاق مقال منند
  درگه و بیگه به خراسان رجال.
  ناصرخسرو.
  وز مدحت ایشان نگر که ایدون
  گشته ست مطرّز پَرِ مقالم.
  ناصرخسرو.
  قال اول جز پیمبر کس نگفت
  وآنگهی زی آل او آمد مقال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مقال در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

مقال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گفتن، قول، گفتگو، سخنگویی، گفتار
فرهنگ فارسی آزاد

مقال در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَقال، گفتار، خواب وسط روز (قَیلُولَه)، محل خواب وسط روز، به «قال، قَول» نیز مراجعه شود)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید