معنی مغازه دار

مغازه دار
معادل ابجد

مغازه دار در معادل ابجد

مغازه دار
  • 1258
حل جدول

مغازه دار در حل جدول

لغت نامه دهخدا

مغازه دار در لغت نامه دهخدا

  • مغازه دار. [م َ زَ / زِ](نف مرکب) دارنده ٔ مغازه. دکان دار. آنکه صاحب مغازه است. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مغازه دار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مغازه دار در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مغازه دار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آنکه صاحب مغازه و دکان باشد
فارسی به ایتالیایی

مغازه دار در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مغازه دار در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید