معنی مغازه

مغازه
معادل ابجد

مغازه در معادل ابجد

مغازه
  • 1053
حل جدول

مغازه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مغازه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بوتیک، حجره، دکان، دکه، فروشگاه، مخزن، انبار
فرهنگ معین

مغازه در فرهنگ معین

  • (مَ زِ) [فر.] (اِ.) دکان، انبار.
لغت نامه دهخدا

مغازه در لغت نامه دهخدا

  • مغازه. [م َزَ / زِ](اِ) مأخوذ از ترکی، دکان بزرگ و ترکان این لفظ را از مگازن فرانسه گرفته و فرنگان از مخزن تازی اخذ کرده اند. (ناظم الاطباء). مأخوذ از ماگازن فرانسه و اصل ماگازن مخزن عربی است. دکان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلمه ای است مأخوذ از «مخزن » عربی(جای ذخیره) و آن به جائی اطلاق شود که اشیاء و کالاها همچون مواد غذائی و خواربار و جز اینها را در آن بطور منظم جای دهند فروش را مانند مغازه ٔ گندم فروشی، مغازه ٔ پارچه فروشی، مغازه ٔ خواربار و لبنیات فروشی، مغازه ٔ آجیل و شیرینی فروشی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مغازه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

مغازه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مغازه در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

مغازه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

مغازه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مغازه در فارسی به آلمانی

  • Geschäft (n), Laden (m), Werkstatt (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید