معنی معنی

معنی
معادل ابجد

معنی در معادل ابجد

معنی
 • 170
حل جدول

معنی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

معنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • مفهوم، مدلول، مفاد، مضمون، لب، حقیقت، محتوا، باطن، هدف، مقصود، منظور، قصد، نیت، دلیل، سبب، انگیزه، مطلب، موضوع، مورد، باره، نکته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

معنی در فرهنگ معین

 • مقصود، مراد، مفهوم، کلام، حقیقت، مطلب، موضوع، باطن. [خوانش: (مَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

معنی در لغت نامه دهخدا

 • معنی. [م َ نا / م َ نی ی](ع اِ) هرچه قصد کرده شود از چیزی. (از منتهی الارب). هرچیزی که شخص قصد می کند و مقصود. ج، معانی. (ناظم الاطباء). قصدکرده شده. (غیاث)(آنندراج). || مقصود از سخن. (مهذب الاسماء). مراد کلام. (منتهی الارب). آنچه لفظ بر آن دلالت دارد. (از اقرب الموارد). آرش و مضمون و مفهوم و مراد و مقصود و منظور و دلالت وغرض و نیت. (ناظم الاطباء). مضمون. ج، معانی و با لفظ تراویدن و بستن مستعمل و پاک، باریک، نازک، موزون، سنجیده، رنگین، غریب، دلچسب، دلفروز، تازه، پوشیده، درپیش پاافتاده، خودرو، برجسته، پرورده، بکر، پیچیده، پخته، خفته، کوتاه و مرده از صفات اوست. توضیح بیشتر ...
 • معنی. [م ُ ع َن ْ نا](ع ص، اِ) اسبی است هجین. (منتهی الارب). اسب بدنژاد و هجین. (ناظم الاطباء). || فحل پست و بدنژاد. || معنی الکتاب، عنوان کتاب. (از اقرب الموارد). علامت و نشان کتاب. (از منتهی الارب). || شترکوهان شکافته. || بندی دیرمانده. (از منتهی الارب)(ناظم الاطباء). محبوس. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • معنی. [م ُ ع َن ْ نی](ع ص) عناء معن، مبالغه است. (منتهی الارب). در مبالغه گویند: عناء معن، یعنی رنج بسیار. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • معنی. [م َ نی ی](ع ص) رنج دیده جهت دیگری. (منتهی الارب)(آنندراج). مشغول و گرفتار. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • معنی. [م َنی ی](ص نسبی) منسوب است به معن بن مالک بن فهم. وجماعتی منسوب به او هستند. (از لباب الانساب ص 161). توضیح بیشتر ...
 • معنی. [م َ نَن ْ](ع ق) حقیقهً و بطور حقیقت و فی الواقع. (ناظم الاطباء). || از حیث معنی. معناً. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  - معنی ً و لفظاً، از حیث معنی و لفظ.
  - || هم در قول و هم در اراده. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • معنی. [م َ نی ی](اِخ) رجوع به فخرالدین معنی شود.

 • معنی. [م َ](اِخ) سید ابوالفیض، از شاعران قرن دوازدهم و از شاگردان عبدالقادر بیدل بوده است. وی در شاهجهان آباد هند مسکن داشت. از اوست:
  با توکل گر در این بحر آشنایی می شود
  با وجود دست و پا بی دست و پایی می شود.
  و رجوع به تذکره ٔ صبح گلشن و قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ سخنوران شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

معنی در فرهنگ عمید

 • مقصود،

  مفهوم و مضمون کلام،

  مطلب، موضوع،

  باطن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

معنی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

معنی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

معنی در فارسی به انگلیسی

 • Definition, Effect, Implication, Import, Intent, Meaning, Purport, Sense, Significance, Signification. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

معنی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

معنی در فارسی به عربی

 • احساس، تضمین، تعریف، فکره، معنی، مغزی، ملخص، نیه
عربی به فارسی

معنی در عربی به فارسی

 • دلا لت , معنی , مستلزم بودن , مفهوم , ارش , مفاد , فحوا , مقصود , منظور. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

معنی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قصد کرده شده، مقصود از سخن، مراد، منظور، تفسیر، تاویل، مفاد
فرهنگ فارسی آزاد

معنی در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَعنِیّ، ثروتمند، فقیر (از اَضداد است)، معنای کلام،
 • مَعنی، مقصود و منظور، آنچه که لفظ بدان دلالت کند، مفهوم و مقصود که کلمه برای رساندن آن منظور ساخته شده، مضمون و مفهوم کلام (جمع: مَعانِی)، در فارسی به صورت معنا نیز می نویسند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

معنی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

معنی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید