معنی معما

معما
معادل ابجد

معما در معادل ابجد

معما
 • 151
حل جدول

معما در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

معما در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • چیستان، لغز، مساله، پوشیده، رمز
فرهنگ معین

معما در فرهنگ معین

 • پوشیده، کلامی که با رمز و اشاره بر مطلبی دلالت کند. [خوانش: (مُ عَ مّ) [ع. معمی] (اِمف. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

معما در لغت نامه دهخدا

 • معما. [م ُ ع َم ْ ما](ع ص، اِ) پوشیده شده. || نابینا کرده شده. || مکان پوشیده. || به اصطلاح کلامی که به وجه صحیح دال باشد بر اسمی به طریق رمز و ایماکه پسند طبع سلیم باشد و در بعضی کتب چنین نوشته که معما به معنی بی دیده و بی نظر و در اصطلاح کلامی که دلالت کند به طریق رمز و ایما بر اسمی به طریق قلب یا تشبیه یا به حساب جمل یا به وجهی دیگر. (غیاث)(آنندراج). کلامی که دلالت کند بر اسمی به طریق رمز و ایما وچیستان. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • معما. [م َ ع َ](ع حرف ربط مرکب) با آنکه. با وجود اینکه: چون عبدالمطلب بمرد وصایت ها به عباس کرد معما که او کهتر بود به سال از یازده پسر که او را بودند. (کتاب النقض ص 544). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

معما در فرهنگ عمید

 • (ادبی) در بدیع، ذکر مطلبی یا اسمی به قلب، تصحیف، و تبدیل کلمات یا به حساب اعداد و جمل که پس از تفکر و تعمق بسیار کشف شود. مثال به اسم علی: چو نام او گذرد بر صوامع ملکوت / به‌قدر مرتبه هریک ز جا بلند شود. «ز جا» را اگر به ‌مرتبه بلند کنند (بالا ببرند)، یعنی «ز» را که هفت است هفتاد و «ج» را که سه است سی و «الف» را که یک است ده بکنند «ع» و «ل» و «ی» به‌دست می‌آید،
  موقعیتی که معنی آن پوشیده باشد،
  (اسم مصدر) [قدیمی] پوشیده بودن، ابهام،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

معما در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

معما در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

معما در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

معما در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

معما در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پوشیده شده، نابینا کرده شده
فرهنگ فارسی آزاد

معما در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُعَمّا، به معمی که تحریر صحیح کلمه است مراجعه شود،
فارسی به ایتالیایی

معما در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید