معنی معطر

معطر
معادل ابجد

معطر در معادل ابجد

معطر
 • 319
حل جدول

معطر در حل جدول

 • خوشبو، آغشته شده به چیزهای خوشبو
مترادف و متضاد زبان فارسی

معطر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بویا، خوشبو، دماغ‌پرور، عاطر، عطرآگین، عطرآمیز، گل‌بو، گل‌بیز، نافه‌بو،
  (متضاد) بویناک، گندیده، متعفن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

معطر در فرهنگ معین

 • (مُ عَ طَّ) [ع.] (اِمف.) بودار، خوشبو.
لغت نامه دهخدا

معطر در لغت نامه دهخدا

 • معطر. [م ُ ع َطْ طَ](ع ص) خوشبوی ناک. (منتهی الارب)(آنندراج). خوشبوی ناک و هر چیز خوشبوی و دارای عطر خوش. (ناظم الاطباء). خوشبو. بویا. طیب الرایحه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
  گل سرخ چون روی خوبان به خجلت
  بنفشه چو زلفین جانان معطر.
  ناصرخسرو.
  کرده زمین را ز رنگ روی منقش
  کرده هوا را به بوی زلف معطر.
  مسعودسعد.
  نسیم خلق تو بر آب و آتش ار بوزد
  چو مشک و عنبر گرددمعطر آتش و آب.
  مسعودسعد.
  شد ناف معطر سبب کشتن آهو
  شد طبع موافق سبب بستن کفتار. توضیح بیشتر ...
 • معطر. [م ُ طِ](ع ص) ناقه معطر؛ ناقه ٔ درشت و خوب صورت. (منتهی الارب)(از آنندراج)(از ناظم الاطباء). ماده شتر بسیار خوب صورت. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

معطر در فرهنگ عمید

 • عطرآگین، عطرآمیز، خوش‌بو،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

معطر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

معطر در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

معطر در فارسی به انگلیسی

 • Aromatic, Fragrant, Redolent, Scented
فارسی به عربی

معطر در فارسی به عربی

 • عطری، کثیر التوابل، مشتم، معطر
عربی به فارسی

معطر در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

معطر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

معطر در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُعَطِّر، (اسم فاعل از تَعطِیر) عطر زننده، عطر آگین کننده، خوشبوی کننده،. توضیح بیشتر ...
 • مُعَطَّر، (اسم مفعول) عطر زده شده، عطر آمیز، خوشبوی،
فارسی به ایتالیایی

معطر در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

معطر در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه