معنی معرفی

معرفی
معادل ابجد

معرفی در معادل ابجد

معرفی
 • 400
حل جدول

معرفی در حل جدول

 • شناسایی، معارفه
مترادف و متضاد زبان فارسی

معرفی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شناسایی، معارفه، شناساندن
فرهنگ معین

معرفی در فرهنگ معین

 • (مُ عَ رِّ) [ع - فا. ] (حامص. ) شناساندن شخصی به شخص دیگر به وسیله ذکر نام و شغل او. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

معرفی در لغت نامه دهخدا

 • معرفی. [م ُ ع َرْ رِ](حامص) شناخته شدگی و شناختگی کسی به واسطه ٔ معرف. (ناظم الاطباء). شناسانیدن کسی، دیگری را به شخص ثالث با ذکر نام و نشان و شغل و خصوصیات وی.
  - معرفی شدن، شناسایی نمودن. (از آنندراج). شناسانیده شدن کسی به دیگری به وسیله ٔ شخص ثالث.
  - معرفی کردن، شناسانیدن کسی یا چیزی را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

معرفی در فرهنگ عمید

 • شناساندن کسی به کسی دیگر با گفتن نام و شغل او،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

معرفی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • شناسایی، آشناسازی، شناساندن
کلمات بیگانه به فارسی

معرفی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

معرفی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

معرفی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

معرفی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید