معنی مظنه

مظنه
معادل ابجد

مظنه در معادل ابجد

مظنه
  • 995
حل جدول

مظنه در حل جدول

  • قیمت و بها، نرخ
  • قیمت، بها، نرخ
مترادف و متضاد زبان فارسی

مظنه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ارزش، بها، قیمت، گمانه، نرخ، حدس، گمان، تخمین
فرهنگ معین

مظنه در فرهنگ معین

  • گمان، پندار، در فارسی به معنای بها و نرخ کالا، جمع مظان، دستِ کسی آمدن از قیمت یا وضع خبردار شدن. [خوانش: (مَ ظِ نَّ) [ع. مظنه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مظنه در لغت نامه دهخدا

  • مظنه. [م َ ظَن ْ ن َ / ن ِ](از ع، اِ) گمان و پندارو اندیشه و قیاس و وهم و احتمال. || گویاو شاید و یحتمل. (ناظم الاطباء). || در تداول بازاریان ایران، نرخ. بها و نرخ تقریبی. ج، مظان و مظنه جات. (از یادداشت های به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مظنه در فرهنگ عمید

  • جایی که گمان وجود چیزی در آن برود، جای گمان بردن،
    نرخ و ارزش کالا،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مظنه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مظنه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مظنه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

مظنه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه