معنی مظلومانه

مظلومانه
معادل ابجد

مظلومانه در معادل ابجد

مظلومانه
  • 1072
حل جدول

مظلومانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مظلومانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

مظلومانه در لغت نامه دهخدا

  • مظلومانه. [م َ ن َ / ن ِ](ص نسبی، ق مرکب) بطور ستم رسیدگی و ظلم شدگی. (ناظم الاطباء). چون مظلومان. همانند ستم دیدگان. در حالت مظلومی و ستم رسیدگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مظلومانه در فرهنگ عمید

  • توٲم‌بامظلومیت: نگاه مظلومانه،
فرهنگ فارسی هوشیار

مظلومانه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • همانند ستم دیدگان، ظلم شدگی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید