معنی مظلومانه

فرهنگ عمید

مظلومانه

توٲم‌بامظلومیت: نگاه مظلومانه،

لغت نامه دهخدا

مظلومانه

مظلومانه. [م َ ن َ / ن ِ](ص نسبی، ق مرکب) بطور ستم رسیدگی و ظلم شدگی.(ناظم الاطباء). چون مظلومان. همانند ستم دیدگان. در حالت مظلومی و ستم رسیدگی.

مترادف و متضاد زبان فارسی

مظلومانه

مظلوم‌وار، آرام، ساکت

حل جدول

مظلومانه

در عین بی‌گناهی

در عین بی گناهی


در عین بی گناهی

مظلومانه


در عین بیگناهی

مظلومانه

فرهنگ فارسی هوشیار

مظلومانه

همانند ستم دیدگان، ظلم شدگی

واژه پیشنهادی

مناسبت هفت تیر

شهادت مظلومانه آیت اله دکتر بهشتی و72 تن از یاران در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی (1360)، روز قوه قضائیه

معادل ابجد

مظلومانه

1072

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری