معنی مشروح

مشروح
معادل ابجد

مشروح در معادل ابجد

مشروح
 • 554
حل جدول

مشروح در حل جدول

 • تفصیلی
 • بیان شده، شرح داده شده
 • جامع، مبسوط، مفصل، شرح داده شده
فرهنگ معین

مشروح در فرهنگ معین

 • (مَ) [ع.] (اِمف.) بیان شده، شرح داده شده.
لغت نامه دهخدا

مشروح در لغت نامه دهخدا

 • مشروح. [م َ](ع ص) پیدا و نمایان کرده شده. (آنندراج). بیان کرده شده. نمایان کرده شده. ذکرشده و ظاهرشده و شرح داده شده. در پیش بیان شده. (از ناظم الاطباء). بیان شده. مُفسَّر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
  قولی به قلم گوید گویا به کتابت
  قولی به زبان گوید مشروح و مفسر.
  ناصرخسرو.
  دید سرگشته یک جهان مجروح
  نام هر یک نبشته در مشروح.
  نظامی.
  چون به شهر آمد از گماشتگان
  خواست مشروح بازداشتگان.
  نظامی(هفت پیکر چ وحید دستگردی ص 329). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مشروح در فرهنگ عمید

 • شرح‌داده‌شده، بیان‌شده،
فارسی به انگلیسی

مشروح در فارسی به انگلیسی

 • Circumstantial, Descriptive, Detailed, Graphic, Unabridged
فارسی به عربی

مشروح در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مشروح در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بیان کرده شده، ذکر شده
فرهنگ فارسی آزاد

مشروح در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَشرُوح، شرح داده شده، بسط و تفضیل یافته، شرحه شرحه شده (گوشت)، خوشحال و مسرور،. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

مشروح در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

مشروح در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید