معنی مشت زن

مشت زن
معادل ابجد

مشت زن در معادل ابجد

مشت زن
 • 797
حل جدول

مشت زن در حل جدول

 • معادل فارسی بوکسور
فرهنگ معین

مشت زن در فرهنگ معین

 • (مُ. زَ) (اِفا. ) کسی که ورزش مشت زنی را انجام می دهد، بوکسور. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مشت زن در لغت نامه دهخدا

 • مشت زن. [م ُ زَ](نف مرکب) آن که با مشت می زند و صدمه و آسیب می رساند. (ناظم الاطباء). که سر پنجه ٔ قوی دارد. که با مجموع انگشتان گره کرده دیگری را زخم زند. که مشت زدن حرفه ٔ اوست. || غلام نازنین که خواجه را مشت زند. (آنندراج). که عمل مشت و مال را بعهده گیرد:
  غلام آبکش باید و خشت زن
  بود بنده ٔ نازنین مشت زن.
  سعدی.
  و رجوع به مشت زدن معنی دوم شود.
  - امثال:
  مشت زن دیگر است و تیغزن دیگر. (از مجموعه ٔ امثال چ هند از آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مشت زن در فرهنگ عمید

 • (ورزش) کسی که ورزش بوکس می‌کند، بوکسور،
  کسی که با مشت می‌زند،
  [قدیمی] زورآزما،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مشت زن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مشت زن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مشت زن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) آنکه با مشت زند: غلام آبکش باید و خشت زن بود بنده نازنین مشت زن. (گلستان)، قوی پرزور، بوکس باز بکسور. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مشت زن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه