معنی مشاور

لغت نامه دهخدا

مشاور

مشاور. [م ُ وِ](ع ص) کنکاش کننده.(آنندراج)(ناظم الاطباء). مشیر و وزیر مشورت کرده شده و پنددهنده و پندگوینده.(از ناظم الاطباء). رأی زننده. مشورت کننده. رای زن. کسی که طرف شور و مشورت قرار گیرد.
- مشاور حقوقی، که در امور حقوقی راهنمائی کند و راه برخورداری از قوانین موضوعه را نشان دهد.
- مشاورمالی و اقتصادی، که در امور بانکی، بازرگانی و تولیدی و جز اینها راهنمائی و اظهار نظر کند.
- مهندس مشاور، مهندسی که در کارهای ساختمانی، کشاورزی، فنی و جز اینها، با او مشورت کنند و از تجربه و تخصص او بهره مند گردند.
- وزیر مشاور، وزیری که نخست وزیر در کارهای گوناگون با او مشورت کند و از او نظر خواهد.
- وکیل مشاور، وکیل دادگستری که در امور حقوقی با او شور کنند.

مشاور. [م َ وِ](ع اِ) ج ِ مَشاره، به معنی یک کرد زمین.(آنندراج)(از اقرب الموارد).ج ِ مشاره و مشور.(ناظم الاطباء). مشاویر.(منتهی الارب). مشائر.(اقرب الموارد). و رجوع به مشاره شود.

فارسی به انگلیسی

مشاور

Consultant, Counsel, Counsellor, Counselor

فرهنگ فارسی آزاد

مشاور

مُشاوِر، عنوان عظیم و پُر مسؤولیت خدمتی است که بیت العدل اعظم الهی مَعَ کثیری وظائِف مهمّه روحانی و خدمتی به قلیلی از خدّام برازنده امر الهی در هر قارّه برای دوره ای معین و قابل تکرار عطا می فرمایند. هر یک از مشاورین (که تعدادشان در موقع تحریر این سطور (143 بدیع) به 72 نفس محترم بالغ شده) عضو هیئت مشاورین قاره ای میباشند و دارای معاونین (هیئت معاونت) و مساعدین متعدّد هستند و "هیئتهای انتصابی مشاورین قاره ای" و در رأس آنها مجمع جلیل و عالی "دارالتبلیغ بین المللی" از ارکان مهمه نظم اداری محسوبند،

مُشاوِر، مشورت کننده،

فرهنگ فارسی هوشیار

مهندس مشاور

هنداسبار (سبار مشاور)


دفتر مشاور

دفتر اوسکار (اوسکار مشاور)


مشاور

کنکاش کننده، مشیر و وزیر مشورت کرده شده و پند دهنده و پند گوینده، رای زن

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مشاور

رایزن، هم سگال

فارسی به ایتالیایی

مشاور

consulente

فرهنگ معین

مشاور

(مُ وِ) [ع.] (اِفا.) مشورت کننده، طرف شور.

فرهنگ عمید

مشاور

مشورت‌کننده، کنکاش‌کننده،
طرف شور، رایزن،

حل جدول

مشاور

رایزن، مشیر، پیشکار، مستشار

رایزن

کلمات بیگانه به فارسی

مشاور

رایزن

مترادف و متضاد زبان فارسی

مشاور

رایزن، مستشار، مشار، مشیر، پیشکار

فارسی به عربی

مشاور

مستشار

معادل ابجد

مشاور

547

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری