معنی مشاور

مشاور
معادل ابجد

مشاور در معادل ابجد

مشاور
 • 547
حل جدول

مشاور در حل جدول

 • رایزن، مشیر، پیشکار، مستشار
 • رایزن
مترادف و متضاد زبان فارسی

مشاور در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • رایزن، مستشار، مشار، مشیر، پیشکار
فرهنگ معین

مشاور در فرهنگ معین

 • (مُ وِ) [ع.] (اِفا.) مشورت کننده، طرف شور.
لغت نامه دهخدا

مشاور در لغت نامه دهخدا

 • مشاور. [م َ وِ](ع اِ) ج ِ مَشاره، به معنی یک کرد زمین. (آنندراج)(از اقرب الموارد). ج ِ مشاره و مشور. (ناظم الاطباء). مشاویر. (منتهی الارب). مشائر. (اقرب الموارد). و رجوع به مشاره شود. توضیح بیشتر ...
 • مشاور. [م ُ وِ](ع ص) کنکاش کننده. (آنندراج)(ناظم الاطباء). مشیر و وزیر مشورت کرده شده و پنددهنده و پندگوینده. (از ناظم الاطباء). رأی زننده. مشورت کننده. رای زن. کسی که طرف شور و مشورت قرار گیرد.
  - مشاور حقوقی، که در امور حقوقی راهنمائی کند و راه برخورداری از قوانین موضوعه را نشان دهد.
  - مشاورمالی و اقتصادی، که در امور بانکی، بازرگانی و تولیدی و جز اینها راهنمائی و اظهار نظر کند.
  - مهندس مشاور، مهندسی که در کارهای ساختمانی، کشاورزی، فنی و جز اینها، با او مشورت کنند و از تجربه و تخصص او بهره مند گردند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مشاور در فرهنگ عمید

 • مشورت‌کننده، کنکاش‌کننده،

  طرف شور، رایزن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مشاور در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مشاور در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مشاور در فارسی به انگلیسی

 • Consultant, Counsel, Counsellor, Counselor
فارسی به عربی

مشاور در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مشاور در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کنکاش کننده، مشیر و وزیر مشورت کرده شده و پند دهنده و پند گوینده، رای زن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

مشاور در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُشاوِر، مشورت کننده،
 • مُشاوِر، عنوان عظیم و پُر مسؤولیت خدمتی است که بیت العدل اعظم الهی مَعَ کثیری وظائِف مهمّه روحانی و خدمتی به قلیلی از خدّام برازنده امر الهی در هر قارّه برای دوره ای معین و قابل تکرار عطا می فرمایند. هر یک از مشاورین (که تعدادشان در موقع تحریر این سطور (143 بدیع) به 72 نفس محترم بالغ شده) عضو هیئت مشاورین قاره ای میباشند و دارای معاونین (هیئت معاونت) و مساعدین متعدّد هستند و "هیئتهای انتصابی مشاورین قاره ای" و در رأس آنها مجمع جلیل و عالی "دارالتبلیغ بین المللی" از ارکان مهمه نظم اداری محسوبند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مشاور در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید