معنی مسکین

مسکین
معادل ابجد

مسکین در معادل ابجد

مسکین
 • 180
حل جدول

مسکین در حل جدول

 • بیچاره و بینوا
 • بیچاره، بینوا
مترادف و متضاد زبان فارسی

مسکین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌بضاعت، بیچاره، بینوا، خاکسار، تنگدست، درویش، راجل، فقیر، محتاج، مفلس، تهی‌دست، بی‌چیز،
  (متضاد) توانگر، درمانده، عاجز، ناتوان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مسکین در فرهنگ معین

 • (مِ) [ع.] (ص.) فقیر، تنگدست.
لغت نامه دهخدا

مسکین در لغت نامه دهخدا

 • مسکین. [م ِ](ص نسبی) مسکی. مشکی. به رنگ مشک. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • مسکین. [م ِ](اِخ) ابن بکیر الحذاء. رجوع به ابوعبدالرحمان شود. توضیح بیشتر ...
 • مسکین. [م ِ](اِخ) ابن دینار التیمی. رجوع به ابوهریره شود.

 • مسکین. [م ِ](اِخ) ابن عبداﷲ الراسبی. رجوع به ابوفاطمه شود.

 • مسکین. [م ِ](اِخ) ابن یزید. تابعی است و از عبداﷲبن عبیدبن عمیر روایت کند. و رجوع به ابوقبیصه شود. توضیح بیشتر ...
 • مسکین. [م ِ](ع ص) درویش و آن که هیچ ندارد یا آنچه در آن کفایت او شود نداشته باشد یا آن که او را فقر از حرکت و قوت بازداشته باشد. (منتهی الارب)(از اقرب الموارد). گدا. گدای بینوا. مسکین را معمولاً بر کسی اطلاق می کنند که وضع او از فقیر بدتر باشد. (از اقرب الموارد). بسیار بی حرکت و بی قوت، وکسی که تنگدستی و فقر او را از حرکت و قوت باز داشته باشد، و اهل شرع مسکین کسی را گویند که هیچ ندارد و فقیر کسی را نامند که آن قدر مال نداشته باشد که زکات بر آن واجب شود. توضیح بیشتر ...
 • مسکین. [م ِ](اِخ)تخلص دیگر فروغی شاعر. رجوع به فروغی بسطامی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مسکین در فرهنگ عمید

 • فقیر، بینوا، درویش، بی‌چیز،

  بیچاره، درمانده،
فارسی به انگلیسی

مسکین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مسکین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مسکین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • درویش و آنکه هیچ ندارد
فرهنگ فارسی آزاد

مسکین در فرهنگ فارسی آزاد

 • مِسکِین، فقیر، محتاج، بینوا، ضعیف، حقیر، خاکسارو ذلیل (جمع: مَساکِین، مِسکِینُون)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مسکین در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مسکین در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید