معنی مسکوت

لغت نامه دهخدا

مسکوت

مسکوت. [م َ](ع ص) کسی که دچار بیماری سکته شده باشد.(از اقرب الموارد)(ذخیره ٔ خوارزمشاهی). سکته زده. مبتلی به بیماری سکته. || ساکت شده و خاموش شده.(ناظم الاطباء).
- مسکوت عنه، چیزی که سزاوار خاموشی بود، و نگفتنی.(ناظم الاطباء).
- مسکوت گذاشتن مطلبی، از آن سخن نگفتن. نخواستن که مطرح شود.

فرهنگ عمید

مسکوت

آنچه دربارۀ آن حرفی زده نمی‌شود،

حل جدول

مسکوت

امری که در مورد آن حرفی زده نشود

ساکت و خاموش شده

امری که در مورد آن حرفی زده نشود، ساکت، خاموش شده


مسکوت نقره در انگلستان

استرلینگ


امری که در مورد آن حرفی زده نشود

مسکوت


ساکت و خاموش شده

مسکوت


خاموش گذارده شده

مسکوت

فرهنگ فارسی هوشیار

مسکوت

کسی که دچار بیماری سکته شده باشد، خاموش شده


نامسکوت

ناخاموش در کار ‎ آنچه که مسکوت گذاشته نشده. ‎، آنچه که درجریان است مقابل مسکوت.

فرهنگ معین

مسکوت

(مَ) [ع.] (اِمف.) ساکت شده، خاموش شده.

مترادف و متضاد زبان فارسی

مسکوت

خاموش، بی‌صدا، ساکت، موقوف‌گذاشته، سکوت‌شده، متوقف‌شده، رهاشده


مسکوت گذاشتن

رها کردن، به حال خود گذاشتن، موقوف کردن


مسکوت ماندن

رهاشدن، ناتمام ماندن، متوقف ماندن

معادل ابجد

مسکوت

526

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری