معنی مسنن

مسنن
معادل ابجد

مسنن در معادل ابجد

مسنن
  • 200
حل جدول

مسنن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مسنن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مسنن در فرهنگ معین

  • (مُ سَ ن ِّ) [ع.] (ا ِ فا.) دندان پزشک، دندان ساز.
لغت نامه دهخدا

مسنن در لغت نامه دهخدا

  • مسنن. [م ُس َن ْ ن ِ](ع ص) تیزکننده و روشن و تابان کننده ٔ کارزار و مانند آن. || آراسته کننده و نیکوکننده ٔ سخن را. || راست کننده نیزه را بسوی کسی. (از منتهی الارب). || دندانپزشک. دندانساز. || سنت گذار. (یادداشت مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مسنن در فرهنگ عمید

  • دندان‌ساز، دندان‌پزشک،
فرهنگ فارسی هوشیار

مسنن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ دنداپزشک، دندانساز (اسم) دندان پزشک دندانساز جمع: مسنین.
فرهنگ فارسی آزاد

مسنن در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُسَنِّن، در فارسی به معنای دندانپزشک و دندانساز مصطلح است،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه