معنی مستمندان

حل جدول

مستمندان

فقرا، مسکینان، تهی دستان،

ارامل


جای مستمندان

نوانخانه


بخشودن مال به مستمندان

انفاق


انفاق

بخشودن مال به مستمندان


نفس از جای گرم برآمدن

در مورد شخصی گفته می شود که بی خیال مستمندان باشد

واژه پیشنهادی

فرهنگ فارسی هوشیار

مفالیس

(تک: مفلس) تهیدستان مستمندان

فرهنگ فارسی آزاد

کهف الفقراء

کَهْفُ الْفُقَراء، پناه مستمندان و فقیران،

فرهنگ عمید

نوانخانه

جایی که مستمندان و بینوایان را نگه‌داری می‌کنند،

آیه های قرآن

وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِینِ

و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمى‏کنید،


و لا تحاضون على طعام المسکین

و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمى‏کنید،


وَلَا یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِینِ

و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمى‏نمود؛


و لا یحض على طعام المسکین

و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمى‏نمود؛

معادل ابجد

مستمندان

645

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری